Phone: +48 61 869 01 00, +48 61 869 01 07 E-mail:

Results

20.10 2014

Szkolenie w Kownie

14.10.2014 zorganizowano wyjazd polskich managerów klastrów na warsztaty do Kowna. Swoje zainteresowanie uczestnictwem wyraziło 7 polskich klastrów. Łącznie w spotkaniu uczestniczyło 20 osób zarządzających klastrami lub sieciami biznesowymi z Polski (12) oraz Litwy (8). W trakcie realizacji uczestnicy zostali przeszkoleni w zakresie przygotowywania i realizacji strategii komercjalizacji i internacjonalizacji sieci biznesowych, którymi zarządzają. Tematyka warsztatów została przygotowana na podstawie otrzymanych kwestionariuszy potrzeb i kompetencji managerów klastrów.

 

Trenerzy: Philip Ammermann z Navigator Consulting Partners LLP, prof. dr hab. Maciej Pietrzykowski – Uniwersytet Ekonomiczny oraz Asta Pundziene i Sarunas Pundzius – partnerzy litewscy. 

Agenda

Materiały szkoleniowe:

ONLINE MARKETING