Phone: +48 61 869 01 00, +48 61 869 01 07 E-mail:

NEWS

08.10 2015

InterCom już w ostatniej fazie realizacji

Realizacja projektu “Metody internacjonalizacji I komercjalizacji dla klastrów i sieci biznesowych (InterCom)”weszła w ostatni 6-miesięczny etap dwuletniego cyklu. Celem projektu jest transfer innowacyjnych metod internacjonalizacji i komercjalizacji do sieci biznesowych w Polsce i na Litwie. Kluczowym aspektem tego transferu innowacji jest zwiększenie umiejętności menedżerów z sieci biznesowych poprzez aktywne nauczanie. Odbiorcami są menedżerowie z sieci przedsiębiorstw, przedsiębiorcy, trenerzy, nauczyciele, a także osoby zainteresowane tematyką umiędzynarodowienia i komercjalizacji. W projekcie uczestniczy 8 polskich i 6 litewskich klastrów.

 

 

W pierwszym etapie poddano analizie kompetencje menedżerów klastrów w celu określenia ich wiedzy i umiejętności w badanych obszarach. Przedstawiciele klastrów uczestniczyli w dwóch dwudniowych szkoleniach, które odbyły się w Kownie, na Litwie i w Poznaniu. Na stronie projektowej www.intercom-project.com umieściliśmy materiały, obejmujące tematy takie jak:

:• komunikacja i umiejętności negocjacyjne

• zarządzanie projektami

• proces aplikacyjny

• współpraca międzynarodowa

• sprzedaż i promocja

• budżetowanie i analiza cen

• strategie umiędzynarodowienia

• marketing i promocja online

Przy zaangażowaniu przedstawicieli klastrów oraz wykładowców opracowywane są również strategie internacjonalizacji, obejmujące trzy różne komponenty:

• Internacjonalizację

• Komercjalizacja usług i działań

• Marketing online.

Obecnie trwają prace w zakresie zweryfikowania stron internetowych i mediów społecznych, uczestniczących w projekcie powiązań sieciowych. Celem jest uzyskanie lepszych wyników w wyszukiwarkach, rozwinięcie umiejętności użytkowników i zmodyfikowanie treści witryn zgodnie z obowiązującymi trendami.

Rezultaty w postaci modułów edukacyjnych, obejmujących zebrane podczas projektu doświadczenia, zostaną umieszczone na opracowanej platformie internetowej – Learning Management Platform (LMP). LMP ma stanowić centrum specjalistycznych informacji dla menedżerów klastrów i ogółu zainteresowanych. Zapewni narzędzia do oceny wiedzy klastra i zdiagnozowania jego potrzeb rozwojowych. Będzie stanowić pomoc dla trenerów, naukowców i konsultantów, wspierających grupy docelowe w budowaniu relacji i poszukiwaniu nowych rynków dla swoich usług. Jednocześnie będzie platformą informacyjną wykorzystywaną przez realizatorów projektu Intercom, w celu rozpowszechniania zasadniczych produktów projektu, organizowanych szkoleń i aktualizowania materiałów edukacyjnych.