Phone: +48 61 869 01 00, +48 61 869 01 07 E-mail:

NEWS

14.07 2014

InterCom

Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa wraz z partnerami: Navigator Consulting Partners LLP, z Wielkiej Brytanii, Human Capital Research and Development Institute z Litwy oraz Fundacją “Partnerzy dla Samorządu” z Poznania, realizuje w ramach programu Leonardo Da Vinci projekt „Metody internacjonalizacji i komercjalizacji działań sieci biznesowych”.

Celem projektu jest transfer innowacyjnych metod internacjonalizacji i komercjalizacji działalności w sieciach biznesowych, co powinno przyczynić się do spójności społeczno- ekonomicznej krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Specyficznym celem projektu jest wzrost umiejętności managerów kierujących sieciami biznesowymi w Polsce i na Litwie poprzez dostarczenie im narzędzi związanych z internacjonalizacją i komercjalizacją działalności biznesowej oraz przeszkolenie ich w ich stosowaniu.

 

W październiku planowany jest wyjazd polskich managerów klastrów na warsztaty do Kowna. W trakcie spotkania uczestnicy zostaną przeszkoleni w zakresie przygotowywania i realizacji strategii komercjalizacji i internacjonalizacji sieci biznesowych, którymi zarządzają. Trenerem będzie Philip Ammermann z Navigator Consulting Partners LLP, prof. dr hab. Maciej Pietrzykowski – Uniwersytet Ekonomiczny oraz Asta Pundziene i Sarunas Pundzius – partnerzy litewscy.

Słuchacze otrzymają także dostęp do Platformy Szkoleniowej oraz wsparcie przy tworzeniu profesjonalnych stron internetowych. Tematyka warsztatów przygotowana będzie na podstawie otrzymanych kwestionariuszy potrzeb i kompetencji managerów klastrów. Słuchacze otrzymają także dostęp do Platformy Szkoleniowej oraz wsparcie przy tworzeniu profesjonalnych stron internetowych. 

Zapraszamy do udziału!